AVÍS LEGAL

L’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, estableix que el titular de la web està obligat a disposar dels mitjans que permetin a usuaris ia l’autoritat competent accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a una sèrie d’informació sobre el responsable de la web que permeti identificar-ho clarament.

Les presents condicions generals regulen l’ús de la pàgina web www.iSWolk.com, inclosos els continguts i serveis posats a disposició.

Dades del titular de la pàgina web:

Raó social: iiSWolk Technology S.L.
Nom comercial: iSWolk
CIF B66937269
Domicili social: Parc TecnoCampus Mataró-Maresme – Av. Ernest Lluch, 32 Edifici TCM2, Segona Planta, Despatx 20 | 08302 Mataró
Telèfon: +34 931 727 826
Correu electrònic: info@iiSWolk.com
Societat inscrita en el Registre de societats, FULLA: B-497766 FOLI: 71 TOM: 45748 NÚMERO: 173/2017 TIPUS DE REGISTRE: 1

iiSWolk Technology S.L. com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de dades personals dels usuaris. Aquest web compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 33/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

La pàgina web i tots els dominis i directoris sota la mateixa (en endavant conjuntament denominats com a pàgina web o web), així com els serveis i/o continguts que a través d’aquesta es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen a aquest Avís legal, sens perjudici que laccés a algun daquests serveis o continguts puguin precisar de lacceptació dunes Condicions Generals addicionals.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, que accepta aquests termes d’ús i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa en cap moment l’inici d’una relació comercial amb iSWolk i es compromet a fer servir la pàgina web, els serveis i els continguts sense alterar l’ordre públic, la bona fe i la legislació vigent.

Queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats il·lícites o de qualsevol altra manera que pugui causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

Respecte els continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, excepte que iSWolk ho autoritzi com a legítim titular
Qualsevol vulneració dels drets d’iSWolk com a legítim titular
La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries, excepte autorització d’iSWolk
En la utilització de la web www.iiSWolk.com, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui causar dany a la imatge, als interessos i als drets d’iSWolk o de tercers o que pugui fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar la pàgina web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

iSWolk no garanteix als usuaris la inexistència de codi maliciós o altres elements que pugui produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que s’estableixin tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’elements nocius.

DRETS D’EXCLUSIÓ
iSWolk es reserva el dret de retirar l’accés a la web www.iswolk.com i/o als serveis oferts sense avís previ als usuaris que incompleixin les condicions d’ús o que duguin a terme activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe.

ÚS DE LA INFORMACIÓ
Veure la Política de Privadesa i Política de Cookies

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, ja sigui de forma total o parcial, de els continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’edutecnic o de l’autor.

Queden reservats tots els drets d’autor i propietat intel·lectual del contingut de pàgina web (imatges, àudios, vídeos, textos, marques, logotips, etc.) i en cap cas no es transmetran o cediran aquests drets sense consentiment previ, explícit i per escrit. En concret, no es podrà reproduir, reinterpretar, difondre, vendre, distribuir ni fer-ne ús amb finalitats comercials o no els continguts d’aquesta web.

Qualsevol acció i ús no autoritzat prèviament per iSWolk serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

En cas que un usuari o tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets legítims de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a iSWolk indicant:

Les dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració exprés en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
iSWolk no es responsabilitza dels danys i/o perjudicis de qualsevol tipus que puguin ocasionar-se per les visites a aquesta web, ja sigui per error o omissió en els continguts, per la transmissió d’algun virus o programa maliciós que es produeixin malgrat haver-hi pres les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho i qualsevol ús il·lícit o fraudulent.

MESURES DE SEGURETAT
Les dades personals comunicades per l’usuari a iSWolk poden ser emmagatzemades a bases de dades automatitzades o no, titularitat de les quals correspon en exclusiva a iSWolk, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d’acord amb l’establert a la normativa de protecció de dades. Per a més informació, us podeu adreçar a la Política de privadesa. La comunicació entre els usuaris i iSWolk utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https i els seus certificats corresponents.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
iSWolk posa a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç.

MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT I AVÍS LEGAL
iSWolk es reserva el dret a modificar quan consideri oportú i sense necessitat de previ avís la presentació i configuració de la pàgina web i el contingut, així com el present avís legal.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquest avís legal es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol conflicte en la seva interpretació se sotmetrà als Jutjats de la Ciutat de Mataró.

RECLAMACIONS I CONSULTES I CONTACTE
Qualsevol reclamació i/o consulta es pot remetre a través del correu electrònic a info@iswolk.com indicant nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació i/o consulta.

Si algun usuari desitja contactar amb dubtes o comentaris sobre aquest avís legal, si us plau, adreceu un correu a info@iswolk.com o trucant al telèfon 931 727 826.